นายอับดุล บากี ฮักกานี รักษาการ รมว.การอุดมศึกษาของอัฟกานิสถาน กล่าวว่า ชาวอัฟกันทุกคนสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ตามกำลังของตัวเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสมภายใต้กฎหมายชารีอะห์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง “ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้” ส่วนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น แยกกันเรียนระหว่างชายกับหญิงมานานแล้ว

ขณะเดียวกัน ฮักกานีกล่าวว่า รัฐบาลตาลีบันอยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรใหม่สำหรับการศึกษาทุกระดับ เพื่อผดุงไว้ซึ่งคุณค่าทางศาสนา ความเป็นชาติ และประวัติศาสตร์ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากอัฟกานิสถาน มีศักยภาพทางการแข่งขันทัดเทียมกับประเทศอื่นทั้งในภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่กลับคืนสู่อำนาจปกครองสูงสุดในอัฟกานิสถาน ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี เมื่อกลางเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา จุดยืนของกลุ่มตาลีบันต่อผู้หญิงและเด็กหญิง เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศกังขามาตลอด เนื่องจากก่อนหน้านั้น อัตราการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นอย่างมาก นักศึกษาชายกับหญิงสามารถนั่งรวมอยู่ในห้องเดียวกันได้

แม้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มตาลีบันยืนยัน “การเคารพสิทธิสตรี” แต่ “ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้กฎหมายชารีอะห์” อย่างไรก็ตาม การยุบกระทรวงสตรี เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงศีลธรรม” หรือ “กระทรวงคุณธรรม” ที่จะมีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง “ตำรวจศีลธรรม” คอยสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้หญิงให้อยู่ภายใต้กฎหมายชารีอะห์ ทำให้การให้คำมั่นของกลุ่มตาลีบันยังไม่เป็นที่เชื่อถือมากนัก