สำรวจความคิดเห็นทางบวกและลบของชาวลาวที่มีต่อประเทศไทยด้วย Mandala Analytics มีคำกล่าวที่หลายคนคงเคยได้ยินว่า “ไทย-ลาว พี่น้องกัน” เพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

นอกจากนี้ภาษาลาวยังมีความคล้ายคลึงกับภาษาอีสานจากการอพยพของชาวลาวมาตั้งถิ่นฐานแถบฝั่งแม่น้ำโขงในอดีต ไทย-ลาวจึงสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้โดยง่าย อีกทั้งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โครงการโคแวกซ์ (COVAX) พึ่งได้ทำการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 100,620 โดส ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย และลาวยังประกาศให้คนไทยที่กำลังพำนักอยู่ในประเทศเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ฟรีอีกด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาวที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อนักการทูตหรือนักธุรกิจที่ทำกิจการระหว่างประเทศ เพราะระดับความสัมพันธ์ย่อมส่งผลถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองระหว่างกัน ดังนั้นการรับรู้ถึงทัศนคติที่เพื่อนบ้านมีต่อประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่ห้ามเพิกเฉยอย่างยิ่ง บทความในวันนี้จะพาทุกท่านเข้าไปเจาะประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างไทย-ลาวในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาโดยใช้ Social Listening Tool ที่ชื่อว่า Mandala Analytics ค่ะ

การใช้เครื่องมือ Mandala Analytics จำเป็นต้องใส่ Keyword ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้วระบบจะทำหน้าที่เป็นตัวดึงข้อมูลที่มี Keyword เหล่านั้นมาให้

ในกรณีนี้ Keyword ที่ใช้เป็นแบบกว้าง เนื่องจากไม่ได้ต้องการระบุว่าต้องเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในเรื่องไหน ดังนั้นคำที่ใช้จึงมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยรวม คือคำว่า ประเทศไทย, คนไทย และไทย+และ (ในกรณีที่พูดถึงไทยและเรื่องอื่น ๆ ร่วมกันในข้อความ) ซึ่งเราต้องการทราบความคิดเห็นของชาวลาวจึงต้องใช้ภาษาลาวในการค้นหา ได้แก่ ປະເທດໄທ, ຄົນໄທ และໄທ+ແລ

จากระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 15 มิถุนายน 2564 พบว่าคนลาวมีส่วนร่วมกับโพสต์ในช่องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือ Engagement ทั้งหมดเท่ากับ 238,669 โดยช่องทางที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ Facebook อยู่ที่ 150,506 หรือประมาณ 63.1% จากช่องทางทั้งหมด ดังนั้นเราจึงขอเจาะประเด็นต่าง ๆ ที่ Facebook เป็นหลักว่ามีความคิดเห็นทางบวก และลบในเหตุการณ์ไหนบ้างที่เกิดขึ้นค่ะ

จาก Facebook Sentiment สามารถทราบได้ว่าคนลาวพูดถึงคนไทยในทางบวกมากกว่าทางลบ โดยความเห็นทางบวกอยู่ที่ 4.9% ส่วนความคิดเห็นทางลบอยู่ที่ 0.5% นอกจากนี้ Interaction Summary ยังแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิกิริยาต่าง ๆ และสรุปได้ว่าจากการมีส่วนร่วมทั้งหมด 150,506 Engagement คนมีการกด Like มากที่สุดถึง 103,628 หรือคิดเป็น 69%

ประโยชน์ของ Source Ranking by Interaction Type ใน Mandala Analytics ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางบวกและลบได้อย่างรวดเร็ว เพราะเครื่องมือได้ทำการแยกประเภทข้อมูล และจัดอันดับเพจตามปฏิกิริยาของคนจากมากสุดไปน้อยสุดทั้งทางบวก และทางลบให้ในเวลาอันสั้น โดยสามารถกดเลือก Interaction Type ที่ต้องการดูได้จาก Filter ได้แก่ All Reactions, Like, Love, Haha, Wow, Sad, Angry, Share และ Comment

เมื่อเราได้แยกประเภทของข้อมูลโดยใช้ Source Ranking by Interaction Type แล้ว ประเด็นที่ต้องการทราบว่าคนลาวพูดถึงคนไทยอย่างไร และหาสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นบวกหรือลบ รวมทั้งประเด็นที่ค้นพบมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรบ้าง ดังนี้

WHAT: เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

WHEN: เกิดขึ้นเมื่อไหร่

WHO: ใครอยู่ในเหตุการณ์

WHERE: เกิดขึ้นที่ไหน

WHY: ทำไมถึงเป็นทางบวกหรือลบ

HOW: ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

สรุป ความคิดเห็นทางบวกและลบของชาวลาวที่มีต่อประเทศไทย

ความคิดเห็นทาง “บวก” ที่คนลาวมีต่อไทย คือ

1. แหล่งการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างรายได้: สถาบันไทยมีชื่อเสียงและโอกาสในการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ

2. เคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน: ชื่นชมในความสวยงามของเพื่อนบ้านและแลกเปลี่ยนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อนช่วยเหลือยามวิกฤติ: บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ยามเกิดโรคระบาด

ความคิดเห็นทาง “ลบ” ที่คนลาวมีต่อไทย คือ

1. ต้นเหตุเชื้อโควิด: ลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายและหนีเที่ยวทั่วลาว

2. ไร้ความรับผิดชอบ: ขับรถชนเด็กเสียชีวิตแล้วไม่รับสารภาพ

จากความคิดเห็นของชาวลาวที่มีต่อคนไทย ทำให้เห็นว่าไม่ได้มีแต่ด้านดีเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีด้านลบเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อโควิด ส่งผลให้คนลาวบางส่วนมองคนไทยในแง่ลบแบบเหมารวม การทูตไทยจึงต้องเร่งรักษาความสัมพันธ์อันดีไทย-ลาวด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ยิ่งเป็นภาคธุรกิจระหว่างประเทศยิ่งต้องใส่ใจในความคิดเห็นของลูกค้าทุกคนและประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้น หากความคิดเห็นไปทางบวก แบรนด์ต้องรักษาหรือพัฒนาสิ่งที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และถ้าหากเป็นทางลบแบรนด์ต้องรีบจัดการปัญหาให้เร็วที่สุดก่อนจะสายไป แต่ข้อจำกัดที่สำคัญอย่างหนึ่งคือแบรนด์ไม่มีเวลาติดตามทุกประเด็นที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลา ดังนั้นเครื่องมือ Mandala Analytics จึงสามารถช่วยธุรกิจในการวิเคราะห์ว่าคนพูดถึงแบรนด์ไปในทิศทางไหนได้อย่างรวดเร็ว และนำเวลาที่จำกัดไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดหรือแก้ไขปัญหาได้โดยทันที